logo

ksiegi

Koszty usług prawnych


Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, wymaganego nakładu pracy adwokata i przewidywanego czasu jej trwania. Kwestie te ustalane są indywidualnie przez adwokata podczas spotkania z klientem przed przyjęciem sprawy.

W niektórych rodzajach spraw możliwe jest wpłacenie jedynie opłaty podstawowej i uzależnienie wpłaty pozostałej części wynagrodzenia od wyniku sprawy.

Koszt porady prawnej jest stały niezależnie od rodzaju sprawy, której dotyczy. Informację odnośnie wysokości wynagrodzenia za poradę można uzyskać telefonicznie pod numerem 606 303 309. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy porada jest bezpłatna.

Usługi na rzecz podmiotów gospodarczych mogą być na życzenie klienta rozliczane według liczby przepracowanych godzin na podstawie ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie za usługi prawne zawiera podatek VAT.