logo

ksiegi

Reprywatyzacja


Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o zwrot nieruchomości znajdujących się na terenie Warszawy zabranych prawowitym właścicielom za czasów PRL na podstawie tzw. dekretu Bieruta, czyli dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

W tych sprawach, w których jest to możliwe uzyskujemy zwrot gruntów i budynków w naturze na rzecz spadkobierców prawowitych właścicieli. W pozostałych przypadkach prowadzimy postępowania sądowe przeciwko Skarbowi Państwa lub m. st. Warszawa o odpowiednie odszkodowanie.

Zajmujemy się także sprawami o uzyskanie odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z bezprawną nacjonalizacją prywatnych przedsiębiorstw (takich jak fabryki, piekarnie, browary itd.) w czasach PRL.

Naszym klientom świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowań reprywatyzacyjnych lub odszkodowawczych.

Zlecenie prowadzenia sprawy wiąże się jedynie z koniecznością uiszczenia opłaty podstawowej, a wynagrodzenie zasadnicze pobieramy po zakończeniu sprawy jedynie w razie odzyskania nieruchomości lub uzyskania odszkodowania.

Prowadzimy także sprawy o zwrot nieruchomości lub ich części wywłaszczonych w czasach PRL, które nie zostały wykorzystane na cel, na który je przejęto. Odzyskanie takich nieruchomości jest możliwe przez spadkobierców poprzednich właścicieli także wtedy, gdy w przeszłości zostało wypłacone za nie odszkodowanie.