logo

ksiegi

Zakres usług


Porady prawne i sprawy sądowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

Do zakresu naszego działania należy:

- udzielanie porad prawnych
- przygotowywanie pism procesowych
(w tym pozwów, wniosków, apelacji, odwołań, zażaleń, skarg itd.)
- reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych
- sporządzanie opinii prawnych
- przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych i gospodarczych
- uczestniczenie w negocjacjach biznesowych i prywatnych

W ramach naszej działalności prowadzimy:

- sprawy spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek itd.)
- sprawy o rozwód i o separację
- sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków
- sprawy o alimenty i władzę rodzicielską
-
sprawy dotyczące nieruchomości (o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o odzyskanie nieruchomości, sprawy dotyczące księgi wieczystej itd.)
- sprawy o zwrot nieruchomości warszawskich lub o odszkodowanie
- sprawy lokalowe (o eksmisję, o zapłatę czynszu najmu, o wstąpienie w stosunek najmu itd.)
- sprawy gospodarcze (o zapłatę itd.)
- sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych (przed sądami i firmami ubezpieczeniowym o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia)
-
sprawy karne i dotyczące wykroczeń (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków itd.)
- sprawy administracyjne
- sprawy z zakresu prawa pracy

Świadczymy także pomoc prawną w języku angielskim.
We also provide legal assistance in English.